O nás

Budova základní školy je ve výborném stavu.

Třídy jsou čisté, vymalované a prostoupeny denním světlem.

Okna zkrášlují školní budovu svou výstavností

sledujte nás

přátelé

Základní škola a Mateřská škola Partutovice, Partutovice 96, 753 01 Hranice

 VYHLAŠUJE

 výběrové řízení na místo učitelky základní školy s aprobací Učitelství pro 1. stupeň základní školy, vyučující anglický jazyk, na neúplný úvazek a s nástupem od 1. 9. 2016.

Základní škola Partutovice, okres Přerov, je dvoutřídní málotřídní škola pro žáky 1. až 5. ročníku základní školy.

          Požadavky na uchazeče:
          – vzdělání podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v platném znění
          – trestněprávní bezúhonnost
          – organizační a komunikační schopnosti
          – osobnost s pozitivním myšlením
          – loajálnost, mravnost a ochota se vzdělávat
          – zdravotní způsobilost

          Žádosti posílejte, prosím, na email: marsalkova.31@email.cz , nebo písemně na adresu. ZŠ Partutovice, Mgr. Eva Maršálková, Partutovice 96, 753 01 Hranice, a to do 25.8.2016.        

          Obsahové náležitosti žádosti:
           – písemná žádost
           – úředně ověřené kopie Diplomu a Vysvědčení o státní závěrečné zkoušce v magisterském studijním programu
           – doklad o průběhu všech dosavadních zaměstnání formou čestného prohlášení uchazeče s uvedením přesného časového přehledu opatřený datem a podpisem uchazeče
           – strukturovaný životopis, opatřený datem a podpisem uchazeče

Po uvedeném termínu budou uchazeči pozváni k osobnímu pohovoru.

V Partutovicích, dne 4. 7. 2016

Mgr. Eva Maršálková, ředitelka školy